Oudercommissie

De oudercommissie (OC) is een vast onderdeel van ieder kinderdagverblijf. Iedere ouder met kinderen op het betreffende dagverblijf komt in principe in aanmerking om zitting te nemen in de OC.

De OC vertegenwoordigt ouders richting het dagverblijf en behartigt de belangen van hen en hun kinderen. Daarnaast fungeert het als platform om signalen van ouders over bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening door te geven.

De OC heeft een adviserende rol naar de directie van het dagverblijf op de volgende gebieden:

– Pedagogisch beleid
– Gezondheid- en veiligheidsbeleid
– De afhandeling van klachten

De OC vergadert periodiek en werkt volgens het “Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel” (zie “Downloads”). Daarnaast is ze aangesloten bij de landelijke belangenvereniging van ouders in de kinderopvang; BOINK.Boink

Wil je meer weten over de werkwijze of wil jij je aanmelden voor de OC? Stuur een mailtje naar info@koomeppel.nl. Wij zorgen dat je vraag bij de OC terechtkomt.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Kinderopvang Organisatie Meppel