Ontwikkeling van kinderen

Kinderen die op een van onze locaties komen spelen, kunnen zich in de volle breedte ontwikkelen door het themagericht speel- en spelaanbod.
Wij stellen echter de eigenheid en authenticiteit van elk kind op de voorgrond. Om de ontwikkeling die kinderen doormaken inzichtelijk te maken observeren en registreren wij.
We maken daarbij gebruik van het kindvolgsysteem “Doen, Praten en Bewegen”.

CED_DoenPratenBewegen

Doen, Praten en Bewegen is een compleet kindvolgsysteem voor 0-4 jarigen in de kinderopvang, ontwikkeld door de CED-groep. Hiermee volgen en stimuleren de pedagogisch medewerksters handig en overzichtelijk de ontwikkeling van jonge kinderen. We volgen de ontwikkelingen op het gebeid van motoriek, spraak/taal en sociale competentie.

Observatielijsten
Met behulp van observatielijsten volgen de pedagogisch medewerksters de ontwikkeling van kinderen op de voet en signaleren mogelijke aandachtspunten. Bij gevonden aandachtspunten wordt samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld waarmee op pedagogisch verantwoorde wijze naar een doel kan worden toegewerkt. De vragen gaan over concreet observeerbare gedragingen of vaardigheden, de uitkomsten geven een objectief beeld. Met handelingssuggesties uit de handleiding stimuleren pedagogisch medewerksters de ontwikkeling van de kinderen.

Hoe werkt het?
Kindvolgsysteem Doen, Praten en Bewegen bestaat uit drie verschillende observatielijsten:

– Zo Doe Ik; sociaal emotionele ontwikkeling
– Zo Praat Ik: spraak/taalontwikkeling
– Zo Beweeg Ik: motorische ontwikkeling

Door gelijktijdige inzet van deze drie observatielijsten krijgen we een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het kind. Iedere pedagogisch medewerkster krijgt, in de rol van mentor, een aantal kinderen toegewezen die zij observeert gedurende de periode dat het kind op de groep is. De lijsten worden bewaard in de zogenaamde “Ik-map” van het kind en worden tijdens de periodieke oudergesprekken besproken, ook tussentijds is er gelegenheid voor ouders om de lijsten in te zien.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Kinderopvang Organisatie Meppel