Het Kinderkasteel

Kinderdagverblijf Het Kinderkasteel is een onafhankelijke vestiging in de wijk Oosterboer. U bent dus volledig vrij in de keuze van een opvolgende basisschool.Het Kinderkasteel_logo_Jpg_111208a Uiteraard zorgen wij voor een goede overdracht, een passend
VVE-programma en een doorlopende leerlijn. De vestiging heeft twee verticale groepen voor maximaal 32 kinderen per dag. Groep Harlekijn biedt opvang aan kinderen tot 12 jaar. Groep Minstreel biedt opvang voor kinderen tot 4 jaar. Ook kan er een apart peuterspeelzaalaanbod worden afgenomen op het Kinderkasteel.

Er wordt per groep gewerkt met een vast team van leidsters. Vertrouwde gezichten zijn belangrijk voor jonge kinderen. Er wordt daarom zo min mogelijk gewisseld tussen de groepen en ook onze invalkrachten werken doorgaans langere tijd bij ons.

Er wordt veel aandacht besteed aan een aantrekkelijke dagbesteding. Natuurlijk wordt er met de kinderen gespeeld, geknutseld en gezongen. Daarnaast bieden wij ook horizontale ontwikkelactiviteiten aan zoals het Peutergroepje, waarin de oudere kinderen met leeftijdsgenootjes spelen, leren en ontdekken aan de hand van een actueel thema.

Graag laten wij u beleven hoe de sfeer is op Het Kinderkasteel,
u kunt daarvoor een afspraak maken via telefoon of het contactformulier, wij leiden u graag rond!